Soal Jawab Wakaf

Kakitangan PWS

Open Panel

Search Our Site

NAMA TELEFON E-MEL
 Encik Mohd Hafiz Bin Ismail
 Eksekutif Juruaudit
03-5518 8001
samb. 144
mohdhafiz@wakafselangor.gov.my
 Puan Nurul A'in Binti Mohamad Yusof
 Penolong Eksekutif Juruaudit
03-5518 8001
samb. 147
nurul.ain@wakafselangor.gov.my