Soal Jawab Wakaf

Kakitangan PWS

Open Panel

Search Our Site

NAMA TELEFON E-MEL
KOSONG
Pengurus
- -
 UNIT SUMBER MANUSIA
 Puan Norfadhilah Binti Samudi
 Penolong Eksekutif Sumber Manusia
03-5518 8001
samb. 132
dilla@wakafselangor.gov.my
 Encik Mohd Amrol Bin Salam
 Pembantu Eksekutif Sumber Manusia
03-5518 8001
samb. 132
amrol@wakafselangor.gov.my
 UNIT PENTADBIRAN
 Encik Mohd Nasoha Bin Jaiman
 Eksekutif Pentadbiran
03-5518 8001
samb. 155
nasoha@wakafselangor.gov.my
 Cik Nurulhuda Binti Brahin
 Pembantu Eksekutif Pentadbiran
03-5518 8001
samb. 157
hueda@wakafselangor.gov.my
 Encik Mohd Fauzi Bin Ismail
 Pembantu Eksekutif Pentadbiran
03-5518 8001
samb. 157
fauzi@wakafselangor.gov.my
 UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
 Encik Anuar Bin Shahuddin
 Eksekutif Teknologi Maklumat
03-5518 8001
samb. 146
anuarshah@wakafselangor.gov.my
 Encik Mohd Rusli Bin Alias
 Penolong Eksekutif Teknologi Maklumat
03-5518 8001
samb. 146
rusli@wakafselangor.gov.my