STATISTIK KESELURUHAN PERMOHONAN TANAH WAKAF MENGIKUT DAERAH
SEHINGGA 31 DISEMBER 2016
ANALISA JUMLAH KESELURUHAN TANAH WAKAF INDIVIDU MENGIKUT MANFAAT
SEHINGGA 31 DISEMBER 2016