Objektif

Berusaha meningkatkan, memperkasa, dan menambah nilai harta Wakaf demi kemaslahatan ummah di negeri Selangor melalui kaedah penyelidikan, pengurusan dan pembangunan yang mampan dengan menggunakan sumber Wakaf secara holistik.