Kakitangan PWS

Open Panel

Search Our Site

Objektif

  • Mempelbagaikan cara dan kaedah untuk masyarakat umum turut berwakaf;
  • Menggalakkan masyarakat untuk berwakaf dengan aset yang disimpan seperti barang kemas, kepingan emas dan lain-lain; dan
  • Menambah nilai harta wakaf untuk pembangunan ummah bersama.

Kumpulan Sasaran

  • Golongan wanita; dan
  • Penyimpan/ pemegang dan pelabur kepingan emas.

Prosedur Penyertaan

  • Penyertaan hendaklah menggunakan borang yang disediakan iaitu Borang Mewujudkan Saham Wakaf Selangor (Borang B1) dan Borang Wakaf Emas (Borang B1-WE);
  • Pewakaf akan dimaklumkan nilai emas yang telah diwakafkan; dan
  • Penyertaan juga dibolehkan bagi pihak wakil atau mana-mana individu yang telah meninggal dunia mahu pun yang masih hidup.