Objektif

Menguruskan dan mengakauankan terimaan, bayaran, pelaburan dan menyediakan laporan kewangan mengikut standard piawaian yang diterima umum.


Fungsi

 1. Menguruskan penyediaan anggaran pendapatan dan perbelanjaan tahunan bagi:- 
  • Akaun Korporat PWS;
  • Akaun Saham Wakaf MAIS;
  • Akaun Manfaat Wakaf MAIS.

 2. Mengurus dan mengakaunkan terimaan:-
  • Kutipan Saham Wakaf Selangor;
  • Kutipan Sewaan Manfaat Wakaf MAIS;
  • Kutipan Hasil Korporat PWS;
  • Kutipan Akaun Wakaf Khas.

 3. Mengurus dan mengakaunkan bayaran:-
  • Akaun Korporat PWS;
  • Bayaran Akaun Saham Wakaf MAIS;
  • Bayaran Akaun Manfaat Wakaf MAIS;
  • Bayaran Akaun Wakaf Khas.

 4. Menyediakan penyata kewangan korporat PWS;
 5. Menguruskan penghantaran penyata kewangan akaun korporat ke pihak audit serta menjawab kuiri audit bagi dokumen – dokumen kewangan dibawah seliaan PWS;
 6. Menyediakan dan menghantar laporan-laporan kewangan kepada pihak MAIS berkaitan akaun wakaf dan manfaat wakaf dibawah kendalian secara bulanan, sukuan dan tahunan;
 7. Menguruskan pelaburan kewangan bagi akaun korporat PWS;
 8. Mengawal bajet tahunan dan aliran tunai Perbadanan Wakaf Selangor; dan
 9. Perkara-perkara lain yang berkaitan kewangan Perbadanan Wakaf Selangor.