Kakitangan PWS

Open Panel

Search Our Site

Makluman Semasa

-TIADA-

Terimaan
Sumbangan SWS


Jumlah terkumpul sumbangan Saham Wakaf Selangor dari 2011 hingga 2016. 
Maklumat Lanjut

Agihan
Sumbangan SWS


Agihan sumbangan SWS sehingga tahun 2016.
Maklumat Lanjut

Prosedur
Wakaf Khas


Prosedur Wakaf Khas / Pembukaan Akaun Wakaf Khas. 
Maklumat Lanjut

Senarai Pembangunan
Wakaf Khas


Pembangunan Wakaf Khas yang telah diberi kelulusan untuk membuat kutipan.
Maklumat Lanjut

Sewaan
Hartanah Wakaf


Hartanah atau premis wakaf untuk disewakan. 
Maklumat Lanjut

Agihan
Manfaat Wakaf


Agihan Manfaat Wakaf kepada penerima-penerima manfaat tertentu.  
Maklumat Lanjut

Pembangunan
Hartanah Wakaf


Pembangunan di bawah pengurusan dan pemantauan Perbadanan Wakaf Selangor. 
Maklumat Lanjut

Statistik
Hartanah Wakaf


Statistik hartanah wakaf yang diuruskan oleh Perbadanan Wakaf Selangor.
Maklumat Lanjut